ÚVOD

Průvodce je určen především pro pacienty s plánovanou nebo již probíhající onkologickou léčbou, včetně pacientů po transplantaci kostní dřeně.

Naším cílem je poskytnout základní informace o hlavních typech postižení dutiny ústní po chemoterapii nebo radioterapii v oblasti hlavy a krku, včetně informací o infekčních a jiných vzácnějších, ale velmi významných komplikacích, jako jsou např. reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) po transplantaci kostní dřeně a osteonekróza čelisti.

Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení,
Fakultní nemocnice Plzeň
a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni.

Brožura
pro pacienty

Skripta
pro sestry

SEZNAM ONKOLOGICKÝCH CENTER